jak zostac logopeda
Polecane

Jak zostać logopeda?

Logopeda jest to osoba pracująca z różnego rodzaju osobami z zaburzeniami mowy. Wśród nich w szczególności można wyróżnić dzieci z wadami wymowy. Jak zostać logopeda?

Specyfika zawodu logopedy
Logopeda jest osobą, która zajmuje się szeroko pojętym diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń występujących w mowie oraz narządach artykulacyjnych. Celem pracy logopedy jest zwiększenie poprawności umiejętności komunikacyjnych u osób z różnego rodzaju problemami. Przede wszystkim pracuje on z ludźmi, więc powinien posiadać odpowiednie kompetencje i umiejętności służące do realizacji tego zadania. Powinien być empatyczny oraz nastawiony na przyjazny kontakt z pacjentem. Logopeda jest osobą o bardzo szerokich kompetencjach społecznych, które wymagają powołania do tego rodzaju pracy. Nie jest to praca dla każdego, ale z całą pewnością daje ona satysfakcję.

Zadania wykonywane przez logopedę
Głównym zadaniem wykonywanym przez osoby o tej specjalizacji jest diagnozowanie różnego rodzaju wad wymowy i narządów artykulacyjnych, które występują u wielu osób, zwłaszcza u dzieci. Zaburzenia te mogą wystąpić na różnym tle, a zadaniem logopedy jest wyjaśnienie ich przyczyn oraz odpowiednia pomoc. Logopeda jest osobą odpowiedzialną za ustalenie planu terapii danego pacjenta, a następnie za jego realizację. Zazwyczaj odbywa się to podczas cyklicznych spotkań z pacjentem, które umiejscowione są w specjalistycznym gabinecie logopedycznym. Logopeda jest osobą, która ułatwia pacjentom różne formy komunikowania się, w tym mowę. Jeśli mowa jest trudna do zrealizowania to w tym przypadku logopeda może zaproponować różne formy komunikacji zastępczej.

Wymagane wykształcenie
Logopeda jest zawodem specjalistycznym, który może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowane do tego osoby. Osoby takie powinny posiadać odpowiednie wykształcenie związane z wykonywanym zawodem. Logopedia jest zawodem pedagogicznym, ale czerpie także ze specjalizacji medycznych oraz z psychologii. Podstawą są studia logopedyczne, jednakże większość logopedów kształci się dodatkowo na różnego rodzaju specjalizacjach, kursach, szkoleniach czy też uzyskując dodatkowe certyfikaty. Z całą pewnością wiele osób zastanawia się jak zostać logopedą. Osoba chcąca pracować w tym zawodzie może ukończyć logopedyczne studia licencjackie, magisterskie lub studia podyplomowe. Po każdych z nich posiada odpowiednie kompetencje do pracy z pacjentami. Studia są wymagane do pracy w tym zawodzie, szkolenia i kursy nie są wystarczające. Dodatkowo aby móc pracować w placówce oświatowej należy posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne do wykonywania tego typu pracy.Miejsce pracy i zarobki
Logopeda jest osobą, która może pracować w wielu różnego rodzaju miejscach, często o różnej specyfice. Przede wszystkim jego praca odbywa się w placówkach oświatowych takich jak szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki szkolno-wychowawcze, a także poradnie specjalistyczne. Etat logopedy w wymienionych placówkach obejmuje dwadzieścia godzin, jednakże często etaty łączone są na różne sposoby. Logopeda ma możliwość pracy także w ośrodkach zdrowia, wśród których można wymienić ośrodki i poradnie rehabilitacyjne, poradnie foniatryczne, a także poradnie i oddziały znajdujące się w szpitalach: laryngologiczne, związane z chirurgią szczękowo-twarzową oraz neurologiczne. Etat w wymienionych miejscach to czterdzieści godzin. Zarobki logopedów są bardzo zróżnicowane. Zależą one oczywiście od miejsca pracy danej osoby. Logopeda może otworzyć również swój gabinet logopedyczny w ramach otworzenia własnej działalności gospodarczej. Wtedy jego zarobki ulegają zdecydowanemu zwiększeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *