Sponsorowane

Kinderzuschlag, czyli dodatek do zasiłku rodzinnego w Niemczech

Niemcy od wielu lat mogą pochwalić się jedną z najwyższych pozycji na liście destynacji zarobkowych Polaków. Nasi zachodni sąsiedzi oferują pracownikom nie tylko wyższe wynagrodzenie, lecz także liczne dodatkowe świadczenia. Wśród nich znalazł się między innymi zasiłek rodzinny, zwany również Kindergeld. Wielu rodaków jednak nie wie, że do pobieranej zapomogi pieniężnej przysługuje im specjalny dodatek o nazwie Kinderzuschlag. Kto może go uzyskać i jak się o niego ubiegać? Podpowiadamy, jak otrzymać specjalny zasiłek rodzinny w Niemczech!

Czym jest zasiłek rodzinny Kinderzuschlag w Niemczech?

Kinderzuschlag to dodatkowy zasiłek rodzinny w Niemczech, który jest dedykowany rodzinom osiągającym niskie dochody. Jest to minimum 600 euro brutto w przypadku samotnych matek lub ojców oraz 900 euro brutto dla małżeństwa. Co istotne, świadczenie socjalne jest przyznawane zawsze tylko jednej osobie i wypłacane z Kindergeld. O przyznanie zapomogi mogą ubiegać się rodzice, których dzieci mieszkają razem z nimi w gospodarstwie domowym, nie pozostają w związku małżeńskim i nie ukończyły jeszcze 25 roku życia. Spełniającym warunki rodzicom przysługuje maksymalnie 160 euro miesięcznie na każde dziecko.

Kinderzuschlag nie jest jednak przyznawany osobom, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych o nazwie Arbeitslosengeld II lub świadczenia z pomocy społecznej, czyli Sozialgeld. W takich sytuacjach rodzicom przysługuje wyłącznie Kindergeld, czyli podstawowy zasiłek rodzinny w Niemczech.

Zarobki i majątek – na co zwrócić uwagę w trakcie ubiegania się o dodatkowy zasiłek rodzinny w Niemczech?

Kinderzuschlag jest dedykowany rodzinom, których zarobki i majątek nie przekraczają ustalonej granicy. Na co w takim razie zwrócić uwagę w trakcie starania się o dodatkowy zasiłek rodzinny w Niemczech? Przede wszystkim na dochód, który obejmuje nie tylko wynagrodzenie za pracę. Wliczają się do niego między innymi także przychody z wynajmu mieszkania, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych i chorobowe, renta i emerytura oraz zasiłek rodzinny o nazwie Elterngeld. Natomiast za dochód nie uznaje się minimalnej emerytury i świadczeń pobieranych z tytułu ubezpieczenia pielęgnacyjnego czy opieki.

Otrzymanie dodatkowego zasiłku w Niemczech jest również uzależnione od majątku, czyli zaoszczędzonej gotówki oraz pieniędzy zebranych na przyszłą budowę domu i kupno ziemi. Z kolei na decyzję o przyznaniu Kinderzuschlag nie mają wpływu nabyte sprzęty RTV i AGD oraz zamieszkiwana nieruchomość.

Dodatkowy zastrzyk gotówki

Jak się okazuje – uzyskanie Kinderzuschlag umożliwia staranie się o przyznanie dwóch kolejnych zasiłków rodzinnych w Niemczech. Jednym z nich jest ten na kształcenie dziecka, czyli świadczenie pokrywające między innymi koszty transportu do szkoły, wyżywienia w placówce, kilkudniowych wycieczek, a nawet wyprawki. Z kolei druga zapomoga, czyli zapotrzebowanie dodatkowe, jest dedykowana samotnym rodzicom, przyszłym mamom, osobom niepełnosprawnym czy tym, które wykażą we wniosku niezaprzeczalne i stałe specjalne potrzeby.

Uzyskanie zasiłku rodzinnego to nie wszystko!

Pobierając Kinderzuschlag, jesteś zobowiązany do każdorazowego informowania Niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych, czyli Familienkasse, o jakichkolwiek zmianach. Może być to podwyższenie wynagrodzenia Twojego lub małżonka, przeprowadzka, rozpoczęcie pobierania dodatkowego świadczenia czy podjęcie pracy przez dziecko. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zdecydujesz się zachować te informacje w tajemnicy, a urząd się o tym dowie, narażasz się na karę grzywny i konieczność oddania całego pobranego zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Więcej informacji o zasiłku rodzinnym znajdziesz na stronie: https://zwrotpodatku.eu/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *