Sponsorowane

Umowa o dzieło – najważniejsze informacje

Umowa o dzieło jest regulowana przez kodeks cywilny. Zazwyczaj zawierana na wykonywanie konkretnej usługi. Chętnie podpisywana przez pracodawców, a także zatrudnionych, ze względu na niższe koszty związane z opodatkowaniem oraz składkami ZUS. Kiedy można podpisać taką umowę? Jaki podatek i składki ZUS należy od niej odprowadzić, a także jakie dane powinna zawierać? Dowiesz się w tym poradniku.

Kiedy można podpisać umowę o dzieło

 

Umowa o dzieło, inaczej umowa rezultatu jest jedną z częstszych umów, które wykorzystują małe firmy do podpisania współpracy ze zleceniobiorcami. Możesz przygotować ją samodzielnie lub też wykorzystać generator umów. Co warto o niej wiedzieć?

 

Taka umowa może być zawarta w sytuacji kiedy zostaje zlecone do wykonania konkretne dzieło. Efekt końcowy może mieć formę: materialną – dlatego taką umowę można podpisać na wykonanie np. mebli, uszycie sukienki, czy zagospodarowanie ogrodu, lub niematerialną, np. kompozycja muzyczna, czy praca graficzna. Istotne jest jednak, by ukończone dzieło można było poddać jednoznacznej weryfikacji. Z takiego rozwiązania korzysta wielu freelancerów, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu mogą pracować z różnymi zleceniodawcami w jednym czasie. Często w takiej sytuacji przedmiotem umowy jest utwór autorski w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku. W takim przypadku autor przekazuje swoje dzieło zleceniodawcy wraz z prawami do niego.

 

Umowa o dzieło – podatki i składki ubezpieczenia

 

18% podatek obliczany od uzyskanego dochodu, który jest zależny od umowy i stawki:

 

Umowa o dzieło do 200 zł – przy tak niskim dochodzie, 18 % podatek jest płacony ryczałtowy, to znaczy, że naliczany jest bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu oraz nie odlicza się stawki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo kwota ta nie jest wliczana do innych dochodów podatnika w zeznaniu rocznym i nie jest uwzględniana w rozliczeniu PIT 11.

 

Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – taka umowa dotyczy „dzieł”, do których zleceniodawca nie uzyskuje praw autorskich, np. zamawiając specjalistyczne szkolenie dla pracowników. Autorskie szkolenie zostanie przeprowadzone, ale prawa autorskie zachowuje szkoleniowiec. Przy takiej umowie od kwoty brutto odliczmy 20% koszt uzyskania przychodu, po jej odjęciu uzyskujemy kwotę naszego dochodu od którego obliczamy 18% podatek.

 

Przykład

Kwota brutto wynosi 2000 zł

2000 zł x 20% = 400 zł

2000 zł – 400 zł = 1600 zł

1600 zł x 18% = 288 zł.

 

288 zł to podatek jaki należy wpłacić do US

1712 zł  – kwota za wykonane dzieło, jaką otrzyma zleceniobiorca.

 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich  – w przypadku takiej umowy, zleceniodawca, wraz z przekazaniem dzieła zleceniobiorcy, przekazuje mu również prawa to wykorzystania utworu. By umowa miała aspekt prawny musi zostać podpisana dodatkowa umowa/klauzula o przeniesieniu praw autorskich. Wtedy koszta uzyskania przychodu wynoszą aż 50%, a płacony podatek jest niższy.

 

Przykład

Kwota brutto wynosi 2000 zł

2000 zł x 50% = 1000 zł

2000 zł – 1000 zł  = 1000 zł

1000 zł x 18% = 180 zł

 

Podatek do zapłacenia wynosi 180 zł

1820 zł  – kwota za wykonane dzieło, jaką otrzyma zleceniobiorca.

 

Oddzielną kwestią są tutaj składki ZUS –  umowa o dzieło nie jest obciążona kosztami składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.

 

Jakie informacje powinna zawierać umowa o dzieło


Przede wszystkim w umowie muszą znajdować się dokładne informacje dotyczące:

Danych zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości. Jeśli zleceniodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą to musi być wpisana jej nazwa oraz NIP.

Wszelki informacje i ustalenia dotyczące wykonania danego dzieła – warto poświęcić na ten punkt chwilę uwagi, by zawrzeć jak najwięcej szczegółowych informacji, które mogą być pomocne w razie nieporozumień.

Terminu ukończenia planowanych prac przez zleceniobiorcę – musi być podana konkretna, ustalona wcześniej, data.

Wynagrodzenia – które może mieć formę ryczałtową – czyli ustaloną już na początku kwotę wynagrodzenia, lub też kosztorysową tzn. wynagrodzenie ustalane jest na podstawie spisu prac, które mają zostać wykonane oraz ich kosztów. Może być one wypłacane jednorazowo lub też po poszczególnych etapach realizacji dzieła.

Inne dodatkowe ustalenia – niezbędne do wykonania i sfinalizowania zamówienia. Mogą one dotyczyć dostarczania materiału, odbioru dzieła, wykluczenia wykonania umowy przez osoby trzecie, czy też wypłacenia zaliczek.

Jak widać przygotowanie umowy nie jest bardzo skomplikowane, jeśli jednak prowadzisz firmę, która współpracuje z licznymi zleceniobiorcami warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia kadrowego jakie daje wfirma.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *